CONTACT ME

TELL ME ALL ABOUT YOU AND YOUR PLANS

Nie wahajcie się opisać wszystkiego, co dotyczy Was, czy Waszego ślubu, ze szczegółami. Chętnie zapoznam się z Waszymi planami wielkiej przygody, przekonajmy się czy mogę być jej częścią!

Mieszkam w Polsce, uwielbiam jednak podróże i pracuję w całej Europie.

Zazwyczaj na odpowiedź wystarczy poczekać kilka godzin. Miejcie jednak na uwadze, że w weekendy kontakt może być nieco utrudniony, zapewne fotografuję.

Don’t hesitate to describe everything that concerns You, or Your wedding, with details. I would love to get to know Your plans for the great adventure, let’s find out if I can be a part of it!

I live in Poland, however, I love travelling and I am working in whole Erope.

Usually You have to wait for a response only few hours, however keep in mind, that on weekends contact may be a bit more difficult, probably I photograph.